Om arkivering

Råd om förvaring :

  • Temperaturen bör vara jämn och luftfuktigheten mellan 30 – 50 %RH, förvara inte orginal i ex förråd som utsätts för stora temperaturväxlingar 
  • Olika sorters original bör  förvaras skilda från varandra, förvara tex ej diabilder och negativ tillsammans
  • Använd alltid handskar för att undvika fingeravtryck och fett
  • Använd arkiveringsfickor i polypropylen, polyester eller PH-neutrala papperskuvert
  • Glasplåtar bör förvaras stående och i PH-neutrala papperskuvert
  • Använd alltid syrafritt papper vid montering av bilder
  • CD/DVD-skivor bör förvaras kallt, mörkt  och stående
  • Gör flera kopior av CD/DVD-skivor och förvara på olika platser

Har du några frågor om arkivering kontakta gärna oss!