Juridiskt och känsligt material

Vi  hanterar även juridiskt, eller på annat sätt känsligt material, för att säkerställa integritet och säkerhet vidtar vi alltid följande:

 • Ljudöverföring och bearbetning sker endast internt inom företaget.
 • Hårdisken som används för lagring av material, rensas och formateras efter leverans av det överförda materialet till kund.
 • Avspelningsutrustningen är modifierad och dess interna system för radering är borttagna eller satt ur funktion, detta minimerar risken för att felfunktion i avspelningsutrustningen kan påverka inspelat material.
 • Datorsystem som används vid överföring är virus- och lösenordsskyddad.
 • Lokalen där överföringen sker och materialet förvaras, är försedd med brandlarm.
 • Kundens material förvaras i låst utrymme när det inte används.
 • Medlyssning på överfört material sker endast för att säkerställa kvalitén. 
 • Sekretessavtal kan tecknas vid behov

Vid önskemål och mot tilläggskostnad på 450 kr per beställning:

 • All lagring av material under överföring sker på krypterad extern hårddisk, för skydd vid ex inbrott och stöld.
 • Överföring och bearbetning sker på datorsystem som är separerat från företagets interna nätverk.
 • Kundens material förvaras i låst värdeskåp när det inte används.

Obs! Ange alltid vid beställning om materialet är juridiskt eller på annat sätt känsligt!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *